Jethro Tull 2004 Ystanbul Logo
Logo Copyright ©2004, Can CETIN

TULLTURK'lere Bilet
( Tull Tickets Organization )

Ian Anderson
Jethro Tull Ystanbul Konseri biletleri, daha önceden TULLTURK'lere verdi?imiz söz do?rultusunda hazyrlanyyor.
Biletix tarafyndan saty?a çykartylacak Jethro Tull, 30 Mayys 2004 konserinin, Ystanbul Açykhava Tiyatrosu biletlerinin bir bölümü, daha önceden TULLTURK üyelerine verdi?imiz söz do?rultusunda, MAJOR güvencesi ile bizlere ayryldy.
C Blo?un en seçkin ve güzel ön syralary, ayryca yedek olarak, B ve D Bloklarynyn üçüncü syralary ayyryldy.
Toplam olarak 81 koltu?umuz var.
Yerleri görebilmek için " Açykhava TYyatrosu Plany "ny tyklayynyz.

Açykhava Tiyatrosu Plany

Bilet Fiyatlary ;
Major tarafyndan belirlenen ve Biletix tarafyndan saty?a çykarylacak biletlerin, Bloklara göre fiyat da?ylymlary ?u ?ekilde ;
C Blok : 70 Milyon
B+D Blok : 60 Milyon
A+E Blok : 50 Milyon
F+G+H+K+L+M+N+P Blok : 40 Milyon
( Not, Biletix bu fiyatlara %10 komisyon koymaktadyr )

Jethro Tull 2004 Ystanbul Tickets

Buna göre TULLTURK'ler için ayrylan 81 adet özel koltu?un fiyatlary ise ?u sekilde;
C Blok (3,4,5. syralar)( 6.YENI !) : 75 Milyon
B+D Blok (3.syralar) : 65 Milyon

Not: Yurtdy?yndaki "Fan Klüp" lerin olanaklary ölçüsünde sykça uyguladyklary, ülkemizde ise yanlyzca TULLTURK üyeleri için tasarlanan bu özel uygulamanyn amacy; yyllardan beri Jethro TULL severleri bir çaty altynda toplamayy hedefleyen TULLTURK'ün, üyelerine özel bir arma?any olarak kabul edilmelidir.
TULLTURK'ün kurulu?u, hiç bir çykar gözetmemesine ra?men yukarydaki bilet fiyatlarynda görülecek fark, JETHRO TULL'y Ystanbul'da en iyi a?yrlayabilmek adyna, Kar?ylama, U?urlama, Ykram, Pankart vb. gibi giderleri kar?ylayabilmek amacy ile kullanylacaktyr.
Bilgilerinize, B.Ç.

Nasyl Satyn Alacaksynyz ? ;
1-) Haksyz uygulamalaryn önüne geçebilmek ve 75 TULLTURK üyemizin bu uygulamadan e?it olarak yararlanabilmesi için, ki?iba?y bilet alymyny 4 adet ile synyrladyk.
2-) Öncelik, do?al olarak erken davranabilen üyelerimizin olacak.
3-) Ystedi?iniz koltuk numaralaryny Bora ÇETYN e-mail adresine yollayacaksynyz.
4-) Numaralar do?rulandyktan sonra ödeyece?iniz toplam bilet ücreti ile birlikte, bu bedeli yatyraca?ynyz bir Garanti Bankasy hesap numarasy'da tarafynyza bildirilecek. Hesaba yatyrylma bilgisini e-mail mesajy ile Bora ÇETYN'e ileteceksiniz.
5-) Bilet bedelinin hesaba geçmesiyle, koltuk numaralary ile birlikte biletleriniz, verdi?iniz adrese "Yurtiçi Kargo" ile gönderilecek.
6-) Kargo ücreti alycyya ait olacak. Alycy adresleri, Türkiye synyrlary içerisinde, Yurtiçi Kargo ?irketinin ula?abildi?i adresler olacak.
7-) Saty?lar, 5 ?ubat 2004, Per?embe günü ba?layacak ve 13 ?ubat 2004, Cuma günü saat 15:00'de sonlanacak !
Dikkat ! , Biletlerin basymynyn gecikmesi nedeni ile son saty? tarihi 27 ?ubat 2004, Cuma günü saat 15:00 olarak de?i?tirilmi?tir.
Basym i?lemi bittikten sonra, biletlerin üyelerimize ula?tyrlmasy a?amasyna geçilecektir.
Bu nedenle üyelerimizin ödemelerini alma i?lemini henüz ba?latmadyk.
Yerlerimizin yarydan fazlasy ayrylmy?tyr, ilginize te?ekkür ederiz.
B.Ç.(10.02.04/12:33)

DYKKAT ! , Biletlerin da?ytymyna 10. haftada geçilecektir ( Mart'yn ilk haftasy ). Ödemeler, 1 Mart Pazartesi gününden itibaren alynacaktyr. Ödemelerini yapan üyelerimizin biletleri en kysa sürede gönderilecektir. ( ?apka sipari? adetlerinizi mutlaka belirtiniz, adet fiyaty 5 Milyon TL'dir ) ( ?apka üretimi 1 hafta sürmektedir )
Toplam 104 koltu?umuzun 100'ü 02.03.04/12:45 itibary ile satylmy?tyr.
Ylginize Te?ekkürler.

Kim , Nerede ? ;
1-) Bora ÇETYN ( C-3 / 9,10 )
2-) Can ÇETYN ( C-3 / 12 )
3-) Cemal SEVENTURK ( C-3 / 6,7,8 )
4-) Muratcan ATAM ( C-3 / 11 )
5-) Murat ÖZBARDAKÇI ( C-3 / 4,5 )
6-) Enis KARACASU ( C-3 / 13,14,15 )
7-) Kerim BABACAN ( C-4 / 9 )
8-) Ya?yz ?ENER ( C-4 / 10,11 )
9-) ?akir Y?ÇY ( C-4 / 20,21 )
10-) Okan DO?U ( C-4 / 12 )
11-) Jak KOHEN ( C-4 / 7,8 )
12-) Taryk BURCO?LU ( B-3 / 4,5,6 )
13-) Tugyan AYAN ( D-3 / 1,2 )
14-) Sibel YILDIRAN ( C-5 / 10,11,12 )
15-) Tu?ba BASTANO?LU ( B-3 / 7 )
16-) Besim CYNGY ( D-3 / 3 )
17-) Varol GÜZEL ( B-3 / 8,9 )
18-) Noyan AYKAÇ ( C-3 / 2,3 )
19-) Erol HIZLI ( C-4 / 16,17 )
20-) Gürsel AYKA? ( C-4 / 18,19 )
21-) Umut ERY?EN ( C-5 / 1,2,3,4 )
22-) Emin YA?ACAN ( C-5 / 8,9 )
23-) Ya?yz ?ENER ( C-4 / 4 , C-3 / 1 )
24-) Cengiz BOZKAYA ( xxxxxx )
25-) Ercan YMRE ( C-5 / 6,7 )
26-) Gökhan AYA ( C-4 / 13,14,15 )
27-) Fahri BARKUL ( C-5 / 13,14 )
28-) Engin SEVYLYR ( C-5 / 15,16,17,18 )
29-) Namyk KURAL ( C-4 / 5,6 )
30-) Burcu SÜER ( C-3 / 16,17,18 )
31-) Elif TEZEL ( C-3 / 19,20 )
32-) Umut ERY?EN ( C-5 / 5 )
33-) Yücel YNAN ( C-6 / 1,2 )
34-) U?ur FADILLIO?LU ( C-6 / 3,4,5,6 )
35-) Ypek YNALBAY ( C-6 / 7,8,9,10,11 )
36-) Engin TAN ( C-6 / 12,13,14,15 )
37-) Ertan AYHAN ( C-6 / 16,17,18,19 )
38-) Atasun KA?BA? ( C-5 / 19,20,21 )
39-) Bary? DO?AN ( C-6 / 20,21 )
40-) Murat UYSAL ( C-6 / 22,23 , C-5 / 22 )
41-) Emre FEYZO?LU ( B-3 / 2,3 )
42-) Eren ERAY ( B-3 / 1 )
43-) Griffin BAT ( C-4 / 1,2,3 )
44-) Necil TOKTAY ( B-5 / 8,9,10 )
45-) Adil Tolga ENGYN ( D-3 / 4,5,6,7 )
46-) Gülnur BAYHAN ( B-15 / 14,15 )

BO? Yerler ;
Kalmamy?tyr.
( Yardymcy Olunur )

Biletlerin adreslere gönderilmesine 6 Mart Cumartesi saat 13:30'da ba?lanmy?
ve biletler tüm üyelerimizin eline ula?my?tyr.( Katar'a bile ! )

Hazyrlayan: Bora Çetin
Ian Anderson

 

Jethro Tull Ystanbul 2004 Biletleri ; Jethro Tull 2004 Bileti tarafyndan satylacak.

 

 

Last Update : 21 Nisan ( April ) 2004, 22:13

 

Copyright ©2004, Bora CETIN;
Bu sayfada yer alan tüm yazy ve foto?raflar "Bora CETIN"e aittir, izinsiz alynty yapylamaz, kullanylamaz.
www.tullturk.com